Šesta međunarodna naučno-stručna konferencija „Metode i programi rada sa darovitima“

Šesta međunarodna konferencija „Metode i programi rada sa darovitima“ održana je u Novom Sadu u periodu od 29. septembra do 1. oktobra 2023. godine. Organizatori konferencije su Mensa Srbije, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu, Prirodno matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu i Nacionalni centar za talente.

Konferencija je okupila 123 učesnika iz šest zemalja. Održana je u amfiteatru Rektorata Univerziteta u Novom Sadu, uz finansijsku podršku Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje AP Vojvodine. Učesnici su u svojim izlaganjima predstavili originalne, alternativne nastavne metode kako u domenu predškolskog tako i u školskom obrazovanju. Pri tom je vidan bio trud usmeren ka animiranju učenikā i dece koja pokazuju izuzetne sposobnosti. Govorilo se o odgovarajućem profilu nastavnika/vaspitača, pogodnom da bio dobar mentor darovitom učeniku. Mnogo reči je bilo i o kreativnosti, o načinima njenog podsticanja i razvijanja. Jedan broj učesnika obradio je temu savremenih tehnologija i veštačke inteligencije u nastavi.

Radionice su bile osmišljene tako da se učesnici malo razmrdaju – bilo je fizičkog razgibavanja kroz radionicu telesne muzike i razigravanja moždanih vijuga radi rešavanja Escape room i drugih logičkih zadataka. Jedna radionica se osvrnula i na uticaj savremenog načina života na ljudsko telo i tesnu povezanost sa ljudskom produktivnošću.

Predstavljeni su državni i drugi fondovi i inicijative koje već godinama pružaju podršku učenicima sa posebnim sposobnostima i interesovanjima a to su Istraživačka stanica Petnica i Regionalni centar „Mihajlo Pupin“ iz Pančeva. Posebno svečan trenutak je bio momenat dodele prvih plaketa „Gifted friendly“, namenjenih obrazovnim i drugim ustanovama, koje pružaju veliku podršku darovitima godinama. Plakete su bile dodeljene i onim ustanovama koje su na konferenciju poslale barem pet svojih zaposlenih sa najmanje jednim izlaganjem na konferenciji. U tom smislu plaketa je uručena Regionalnom centru „Mihajlo Pupin“ Pančevo, kao i OŠ „Jovan Sterija Popović“ iz Beograda. Plaketu je dobio i zlatni sponzor konferencije, Izdavačka kuća Klett, koja je svojim savremenim digitalnim udžbenicima i drugim edukativnim sadržajima u velikoj  meri pružila podršku prosvetnim radnicima, motivisanim da uvrste savremene metodičke pristupe u svoj rad.

 

Na samom kraju koferencije pitanje podrške darovitima je osvetljeno i iz ugla samih darovitih. U panelu „Naš ugao“ učestvovali su stipendisti Univerziteta u Novom Sadu, koji su tom prilikom izneli svoje utiske o tome kako bi moglo još bolje da se pomogne studentima i učenicima sa izuzetnim sposobnostima. Entuzijazam i izuzetna pozitivna energija ovih mladih ljudi dali su podstrek učesnicima i organizatorima konferencije da istraju u svojoj dugotrajnoj borbi da stvore povoljniji ambijent za darovite u Srbiji, regionu i šire.

Organizatori konferencije su zahvalni partnerima – Učiteljskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, LINK group, udruženju UčenIQ, udruženju vaspitača Vojvodine, kao i Rektoratu Univerziteta u Novom Sadu na podršci u realizaciji konferencije. Posebna zahvalnost ide volonterima Mense Srbije i Visoke škole za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu, koji su se potrudili da ceo događaj bude realizovan na zadovoljstvo učesnika. Zahvaljujemo se i zvaničnom fotografu konferencije Zorani Radosavljević na predivnim fotografijama koje svedoče o odličnoj atmosferi koja je vladala u Rektoratu UNS tokom konferencije.

Aleksandra Borović – predsednica Mense Srbije

Ostavite odgovor