MozaIQ je osnovan 1998. godine, kao bilten Mense Jugoslavije. Tada je pokrivao samo dešavanja i informacije unutar Mense. Godine 2004. osnovno ime „Bilten Mense Jugoslavije“ je promenjeno u „MozaIQ“, kada je i počelo objavljivanje članaka na druge teme.

Danas MozaIQ postoji kao digitalni portal sa stalnim rubrikama, a Bilten Mense Srbije se, izdvojen od časopisa, distribuira članovima u PDF formatu. Štampana izdanja su sada deo istorije.

Fotografija: Vlado Marinković

Za sve ove godine doprinos razvoju MozaIQa su dali Maja Šahbaz, Igor Jeremić, Tadija Miletić, Ljiljana Đerić, Lazar Živković, Aleksandra Borović i mnogi drugi članovi redakcije.

Sadašnji članovi redakcije trudiće se da svakim danom MozaIQ bude bar malo bolji i zanimljiviji.

0.

osnovan
časopis

0.

Pokrenut
portal