Godina: 2024.

Politika kao racionalna delatnost

Da li političari biraju politike na „racionalan“ način? Možda bi nam intuicija sugerisala negativan odgovor. Međutim, postoji jedan pristup tumačenju politike koji se zove teorija racionalnog izbora (Rational Choice Theory) koji pokušava da objasni ono što ljudi u politici rade.

Read More