Uputstvo za slanje teksta

  1. Morate biti punopravan član Mense Srbije;
  2. Format teksta, odnosno članka: Word dokument, font Times New Roman, veličina 12, bez izuzetaka za naslove i podnaslove;
  3. Članak treba biti napisan tako da bude razumljiv široj publici, gramatički i pravopisno ispravan;
  4. Poželjno je da uz tekst pošaljete i fotografije, kao attachment-e u punoj rezoluciji, sa naznačenim imenom autora fotografije;

Pišite nam na mozaiq@mensa.rs