Najnovije

Pametan ili nužan izbor

Fotografija: Ina Hoekstra

Gledam kroz prljav prozor mini autobusa sporadi čnu pojavu glavica kupusa na mokroj zemlji. Promiču pored mene kao proćerdani dani jednog intelektualca u nepopravljivoj sredini u kojoj vladaju magla i tmina. Da, tmina, kao u onoj pećini iznad koje se javilo klizište na ulasku u takozvanu „Zonu sumraka“. Ispod tog klizišta, u toj pećini rešili su da naprave crkvu. Crkvu iznad koje se ruši brdo, a ispod koje je brza reka u koju se survavaju stene.

Sigurno se pitamo, barem ponekad, da li smo sami izabrali ovakav put kojim idemo ili je neka „viša sila“ odredila da je neophodno da baš mi i baš sada budemo tu gde jesmo. Naše postojanje je svrsishodno nama i drugima u određenoj situaciji. Toj crkvi takođe… Svugde ima pametnih ljudi, samo ih ne može svako primetiti. Oni obavljaju poslove za druge koji ih kao takve ne primećuju, ali se pored njih osećaju komotnije i lakše. U hijer – arhiji inteligencije je da više inteligentan prepoznaje manju inteligenciju, ali je uo čavanje pametnijeg kao „vrzino kolo“… Pametnijeg niko ne vidi. Prose čan čovek je napravio svet po svojoj meri. Njemu nije potrebna veća inteligencija od prose čne. Šta onda ostaje inteligentnom čoveku? Savremeni čovek nije brži, nije ni spretniji niti je fizi čki sposobniji nego što je bio pre. Savremeni čovek je samo pametniji od prethodnog. Evolucija obezbeđuje opstanak onome ko inteligenciju prepozna i ume da iskoristi. U današnje vreme inteligencija je postala najmodernije oružje u borbi za napredak.

Kako onda iskoristiti inteligenciju?! Tako što ćemo „Nužan izbor“ pretvoriti u „Pametan izbor“. Sve ono što radite za druge i u tuđu korist nije izgubljeno. To je samo vaše. Ne onoga ko se osećao komotno pored vas dok ste obavljali zajedni čki posao. Inteligenciju vam daju roditelji, a znanje sami sebi u razli čitim uslovima. Možda vas je baš neka „viša sila“ poslala tu da nau čite ono što drugde ne biste nau čili a što je takođe i na drugim mestima potrebno. Iskoristite sve ono što ste shvatili a ne biste imali priliku da shvatite u uslovima komoditeta i bolje egzistencije. Ono što ste dobili baš tu gde se nalazi klizište, a stene survavaju u brzu reku.


spec.dr Marija Lazarević je završila Medicinski fakultet u Beogradu. Specijalista je opšte medicine i psihoterapeut u superviziji. Član Mense od 2012.god, i član Predsedništva Podružnice Loznica Srpskog lekarskog društva.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.