Mesec: novembar 2020.

Kipu – podaci u čvorovima

Jedan od najstarijih uređenih sistema za prikupljanje, čuvanje, obradu i distribuciju informacija

Read More

Nauka i pseudonauka

Sa porastom popularnosti interneta i društvenih mreža, naučne informacije su postale dostupne širokom krugu ljudi. Svedoci smo, međutim, da to ne dovodi uvek i do afirmacije nauke već, paradoksalno, do ekspanzije njenih antipoda, od kojih je pseudonauka naročito podmukla.Nije mi cilj da u ovome tekstu, koji označava obnovu rada Naučnog odseka Mense Srbije, pokrećem ozbiljno […]

Read More

PCR

U poslednje vreme, preko medija, sve češće čujemo kako se govori i raspravlja o pozitivnom/negativnom PCR testu. Na kojim principima se zasniva njegov rad i dokle sežu granice njegove primene?PCR (Polymerase Chain Reaction) predstavlja lančanu reakciju umnožavanja određenog segmenta DNK simulirajući proces replikacije koji se normalno odvija u ćeliji i pri kome se od jednog […]

Read More