Dan: 3. novembra 2020.

Kipu – podaci u čvorovima

Jedan od najstarijih uređenih sistema za prikupljanje, čuvanje, obradu i distribuciju informacija

Read More