Najnovije

Autor: admin

Ekopoetika

Pejzaž sa Haronom koji prelazi reku Stiks, Joakim Patinir (1515) “What have we’ve done to the worldLook what we’ve doneWhat about all the peaceThat you pledge your only son…What about flowering fieldsIs there a timeWhat about all the dreamsThat you said was yours and mine…”Michael Jackson, Earth SongStihovi teksta o ekopoetici, hibrida ekologije i književnosti, uvode […]

Read More

Mame, rađajte deci sestre…

Čas klavira, Margaret Žerar (1787)„Mame, rađajte deci sestre, jer sestre postaju tetke, a tetke su najlepši, nezamenjivi dar svakom detinjstvu.”(Duško Radović)Tetka može ali ne mora da ima svoju decu. Tetka ne pravi razliku, ne prave je ni deca, prave je roditelji kada su pomalo ljubomorni ako se dete poveri njoj, a ne njima (koji su stalno […]

Read More

Naš član – Nemanja B. Antić. MBA

Završio je XIII beogradsku gimnaziju, matematički smer, 2001. godine, a zatim Ekonomski fakultet u Beogradu, smer Međunarodna ekonomija i spoljna trgovina, 2006. godine. U međuvremenu je stekao licencu za brokersko poslovanje ispred Komisije za Hartije od vrednosti u Beogradu 2008. godine, i time postao broker. Zatim sledi MBA studijski program na Univerzitetu Šefild u Velikoj Britaniji, […]

Read More

Čudesno drvo

Nekada davno u Kini rođenje ćerke je pratila sadnja drveta. Sudbina tog drveta je pratila sudbinu devojčice: onog dana kada je pognute glave morala da, bez prava na prigovor, krene na formalno upoznavanje sa čovekom uz čiju će narav morati da provede čitav život, oštrila se sekira. Od drveta, zvanog kiri, pravio se nameštaj, klompe, […]

Read More

Schadenfreude

Kroćenje magarca, Eduardo Zamakois, (1868). Monasi se smeju dok jedan monah pokušava da obuzda magarca.Ova prilično čudna reč iz naslova se pravilno izgovara „šadenfrojde”, ili na engleskom /’ a:d nfroid /. Nemačkog je porekla, ali se obilato koristi kao pozajmljena reč i u drugim jezicima. Termin predstavlja složenicu od dve reči i to od reči […]

Read More
Etnomuzikolog F. Densmor snima poglavicu plemena Crno stopalo, 1916 godina

Sinaptičnost književnosti: SAGLASJA SA NASTAVOM MUZIKE

Etnomuzikolog F. Densmor snima poglavicu plemena Crno stopalo, 1916 godinaKnjiževnost je i umetnost i nauka – i tekstualna produkcija i interdisciplinarni diskurs. Zahvaljući proučavanju književnosti stiče se veština tumačenja, analize teksta ali i sposobnost kreativnog pisanja, koje dovodi do novog beletrističkog dela. Kao što mozak koordiniše obe svoje hemisfere, gde je desna zadužena za prostorno […]

Read More