Godina: 2022.

Sindrom prokrastinacije (odlaganje obaveza)

Prokrastinacija je odlaganje izvršenja obaveza do poslednjeg trenutka, iako znate da je bolje da to uradite ranije. Potiče od latinskih reči „pro“ (napred) i „crastinus“ (od sutra). Ako se javlja u specifičnoj oblasti ili prema određenim osobama, tumači se otporom prema toj oblasti ili određenoj osobi (tada je više izraz pasivne agresije prema toj osobi). Sindrom […]

Read More

IBD u Crnoj Gori je bio savršen

IBD u Crnoj Gori je bio savršen
i mi smo bili tamo da pomognemo u organizaciji: kao volonteri, učesnici i gosti!
IBD – International Board of Directors meeting (6-9.10.2022) veoma je važan i veliki događaj za Mensu. Osim delegata koji učestvuju na sastancima kao gosti dolaze i članovi Mense iz mnogih zemalja sveta. Pred Mensom Crne Gore, njenim predsednikom Markom Lakićem i organizacionim timom nije bio samo zadatak organizacije skupa, nego i predstavljanja svoje zemlje u najboljem svetlu.

Read More

Svetlosno zagađenje – problem noći

Od davnina, zvezde i noćno nebo bile su važne stvari u religiji, kulturi i samom načinu života naroda. Međutim, danas je stvar drugačija.

Read More

SIDA – epidemija od pola veka

Prvi decembar je dan kada se obeležava svetski dan borbe protiv side, i tada mnoge ustanove organizuju edukacije osoblja o infekciji HIV-om.

Read More

Putopisi banatskog vina

Okružen selima, pojedinačnim domovima i imanjima, u podnožju starih, gromadnih planina nalazi se Vršac, grad ljubavi, vetra i vina.

Read More

Radionica „Povratak prirodi“

Samo za naše članove centar Rewild i azil za konje Staro Brdo sredinom juna 2022. organizovali su radionicu Povratak prirodi i druženje sa životinjama. Naučili smo kako da opstanemo u prirodi ako se izgubimo i podsetili se koliko nam priroda znači.

Read More